1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา”
Monday, 07 October 2019
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา” จัดโดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 5... Read More...
IMAGE นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม “Chinese Camp”
Monday, 07 October 2019
    นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม “Chinese Camp” ณ โรงเรียนมัธยมจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี... Read More...
IMAGE การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “21 Century Skills through CLIL”
Monday, 07 October 2019
    นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “21 Century Skills through CLIL” โดยได้รับเกียรติ... Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Tuesday, 17 September 2019
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใบชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Tuesday, 10 September 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Wednesday, 14 August 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Friday, 14 June 2019
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีรายชื่อนักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ และตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ : นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  ตารางเรียน... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา”
Monday, 07 October 2019
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเจียระไนเพชรภาษา” จัดโดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 5... Read More...
IMAGE นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม “Chinese Camp”
Monday, 07 October 2019
    นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม “Chinese Camp” ณ โรงเรียนมัธยมจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี... Read More...
IMAGE การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “21 Century Skills through CLIL”
Monday, 07 October 2019
    นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ “21 Century Skills through CLIL” โดยได้รับเกียรติ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 14 August 2019
         นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติ้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลในการแข่งขันหุ่ยนต์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ณ... Read More...
next
prev

VDO SKT