style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1
Sunday, 15 May 2016
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6   Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 2559
Saturday, 30 April 2016
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 2559 ตามประกาศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Wednesday, 27 April 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขต1 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานและตารางเรียน ม.1,4
Saturday, 23 April 2016
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานและตารางเรียน ม.1,4 เรียนปรับพื้นฐาน25เมษายน2559-3พฤษภาคม2559สำหรับน้องๆที่เข้าเรียนปรับพื้นฐานให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียน สกธ. หากยังไม่พร้อมใส่ชุด... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1
Sunday, 15 May 2016
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6   Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 2559
Saturday, 30 April 2016
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว 2559 ตามประกาศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Wednesday, 27 April 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขต1 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานและตารางเรียน ม.1,4
Saturday, 23 April 2016
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานและตารางเรียน ม.1,4 เรียนปรับพื้นฐาน25เมษายน2559-3พฤษภาคม2559สำหรับน้องๆที่เข้าเรียนปรับพื้นฐานให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียน สกธ. หากยังไม่พร้อมใส่ชุด... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
Monday, 09 November 2015
  วันที่ 05/11/58  ผอ.พิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร 14 โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ของรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
Tuesday, 13 October 2015
  หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดว่า นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม ... Read More...
IMAGE อบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"
Wednesday, 07 October 2015
Octerber 6th, 2015 at SKT Edutainment, Suankularb Wittayalai Thonburi Schoolอบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"โดย Mr. David Lousle จาก Shrewsbury international school Read More...
IMAGE ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Thursday, 10 March 2016
  รูปเล่มระบบดูแลช่วยเหลือ 2558 ****************************************** รายชื่อนักเรียนภาค2-58 ****************************************** แบบประเมิน SDQ   Read More...
IMAGE กลุ่มบริหารงบประมาณ
Wednesday, 04 February 2015
  FORM_แบบประเมินโครงการ----------------------------------------------------------------------------------------------   FORM_จัดจ้างสกธ.59-1 ----------------------------------------------------------------------------------------------   FORM_จัดซื้อสกธ-59-1 ----------------------------------------------------------------------------------------------  ... Read More...
next
prev

VDO SKT