1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ
Monday, 14 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP... Read More...
IMAGE วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Thursday, 03 January 2019
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 03 January 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   Read More...
IMAGE SKT OPEN HOUSE 2019 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
Monday, 24 December 2018
SKT OPEN HOUSE 2019ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม27 มกราคม 2562เวลา 08.30 - 15.00 น.    Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP MEP และห้องเรียนปกติ
Monday, 14 January 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ทุนเรียนฟรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน EP MEP... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 03 January 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562   Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Tuesday, 27 November 2018
ประกาศ  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี    ห้องเรียนปรกติ  ห้องเรียนพิเศษ EP... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Thursday, 25 October 2018
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ตารางเรียนระดับชั้น ม.1    ตารางเรียนระดับชั้น ม.2   ตารางเรียนระดับชั้น ม.3   ตารางเรียนระดับชั้น ม.4   ตารางเรียนระดับชั้น ม.5  ... Read More...
IMAGE SKT OPEN HOUSE 2019 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
Monday, 24 December 2018
SKT OPEN HOUSE 2019ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม27 มกราคม 2562เวลา 08.30 - 15.00 น.    Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Wednesday, 24 October 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม AR สอนแทนแสนเพลิน ระหว่างวันที่ 22 -26 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (221) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อ่านต่อ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภาษาให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใ
Wednesday, 24 October 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โครงการ S.K.T. Study Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม... Read More...
IMAGE วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Thursday, 03 January 2019
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ฉลองชัย สกธ จ้าวเหรียญทอง ประจำปี 2562 เวลา 07.15 - 12.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นม.5-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
Thursday, 20 December 2018
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นม.5-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีครูอารีรัตน์ ขวัญทะเล เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
Tuesday, 18 December 2018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ... Read More...
next
prev

VDO SKT