Get Adobe Flash player

เครือข่าย สกธ.

ประกาศ
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ในวันที่ 15 - 22 กันยายน 2557
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศ
  3. บทความ
IMAGE กำหนดการสอบ - ปิดภาคเรียนที่ 1
Thursday, 19 June 2014
กำหนดการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   ๑)สอบปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗-วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ - ม.๑, ม.๒ และ ม.๓วันที่  ๑๕ ,๑๗ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ - ม.๔,ม.๕ และ ม.๖วันที่... Read More...
IMAGE ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Monday, 01 September 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
Monday, 01 September 2014
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2,3 และ 6 Read More...
IMAGE ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์แฟนเพจได้ที่..
Thursday, 19 June 2014
ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์ แฟนเพจน์ เนื่องด้วยปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีช่องทางติดต่อ,ประกาศ,ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ในสองช่องทางหลักคือ ทาง http://www.sk-thonburi.ac.th/และทาง... Read More...
IMAGE จุดเน้นผู้เรียน 2557
Monday, 01 September 2014
ทาง สพฐ. ได้เลือกสถานที่ นักเรียน และครูของโรงเรียนเรา เป็นแบบพรีเซ้น จุดเน้นผู้เรียน 2557 ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE นร.พละ
Tuesday, 15 July 2014
Read More...
IMAGE english program
Monday, 07 July 2014
Read More...
next
prev

ปฏิทิน สกธ.

16 September 2014

23 September 2014