style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
Friday, 05 February 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคณิตย์ศาสตร์ 2 อัตรา Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบPre-Test 2016
Tuesday, 19 January 2016
ประกาศผลสอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เชิญร่วมงานเปิดบ้านสวน'ธน OpenHouse อาทิตย์ที่ 24 ม.ค.59นี้ 9.00 น.-13.00 น.  ห้องเรียนEP    ห้องเรียนMEP    ห้องเรียนปกติ Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้อง MEP EP และปกติ 1
Saturday, 16 January 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre – Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP ปีการศึกษา 2559 วันที่สอบ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00–12.00 น. ***หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมบ้านเลขที่(ที่อยู่ปัจจุบัน)... Read More...
IMAGE รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
Friday, 05 February 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาเอกคณิตย์ศาสตร์ 2 อัตรา Read More...
IMAGE ประกาศผลสอบPre-Test 2016
Tuesday, 19 January 2016
ประกาศผลสอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เชิญร่วมงานเปิดบ้านสวน'ธน OpenHouse อาทิตย์ที่ 24 ม.ค.59นี้ 9.00 น.-13.00 น.  ห้องเรียนEP    ห้องเรียนMEP    ห้องเรียนปกติ Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้อง MEP EP และปกติ 1
Saturday, 16 January 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre – Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP ปีการศึกษา 2559 วันที่สอบ 17 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00–12.00 น. ***หมายเหตุ ให้นักเรียนเตรียมบ้านเลขที่(ที่อยู่ปัจจุบัน)... Read More...
IMAGE ประกาศทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ
Monday, 28 December 2015
ประกาศเรื่อง การมอบทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ(English Program)************************************************* ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีความประสงค์ให้นักเรียน ได้รับทุนเรียนฟรี... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
Monday, 09 November 2015
  วันที่ 05/11/58  ผอ.พิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร 14 โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ของรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
Tuesday, 13 October 2015
  หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดว่า นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม ... Read More...
IMAGE อบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"
Wednesday, 07 October 2015
Octerber 6th, 2015 at SKT Edutainment, Suankularb Wittayalai Thonburi Schoolอบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"โดย Mr. David Lousle จาก Shrewsbury international school Read More...
next
prev

VDO SKT