style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 07 December 2016
ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกโควตา ม.4 รอบที่ 1 ปการศึกษา 2560
Saturday, 26 November 2016
      ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกโควตา ม.4 รอบที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ห้องเรียน EP   --------------------------------------------------------- ห้องเรียน MEP -------------------------------------------------------------... Read More...
IMAGE ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Tuesday, 25 October 2016
นักเรียนสามารถดาวโหลด ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ของแต่ละชั้นเรียนได้ที่ ลิ้งต่อไปนี้ https://drive.google.com/drive/folders/0ByA5kcT8yn_gSHpwOEdhMHFnbk0?usp=sharing Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
Thursday, 06 October 2016
ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546... Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Wednesday, 07 December 2016
ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกโควตา ม.4 รอบที่ 1 ปการศึกษา 2560
Saturday, 26 November 2016
      ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกโควตา ม.4 รอบที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ห้องเรียน EP   --------------------------------------------------------- ห้องเรียน MEP -------------------------------------------------------------... Read More...
IMAGE ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Tuesday, 25 October 2016
นักเรียนสามารถดาวโหลด ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ของแต่ละชั้นเรียนได้ที่ ลิ้งต่อไปนี้ https://drive.google.com/drive/folders/0ByA5kcT8yn_gSHpwOEdhMHFnbk0?usp=sharing Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
Thursday, 06 October 2016
ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546... Read More...
IMAGE หัวข้อกิจกรรมในการประชุม ผปค.ep,mep สกธ.
Thursday, 30 June 2016
แนะนำวิธีการเรียนและอุปสรรคปัญหาแนวทางแก้ไขโดยศิษย์เก่า รายชื่อนักเรียนเก่า ep,mep.ลูกศิษย์ ผอ.พิศณุ ศรีพล... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
Monday, 09 November 2015
  วันที่ 05/11/58  ผอ.พิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร 14 โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ของรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
Tuesday, 13 October 2015
  หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดว่า นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม ... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน link http://goo.gl/forms/9RZLF9793vre2VQ23 2.... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 -สำหรับครูประจำวิชา           1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน             link http://goo.gl/forms/m2kkeAwzW2mYv6Qm1... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Thursday, 10 March 2016
  รูปเล่มระบบดูแลช่วยเหลือ 2558 ****************************************** รายชื่อนักเรียนภาค2-58 ****************************************** แบบประเมิน SDQ   Read More...
next
prev

VDO SKT