style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ภายใน) การจัดจ้างทำ กระเป๋าเป้พร้อมกระเป๋าสายสะพาย สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง ชุดพละ และแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มใส่เอกสารนักเรียน

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
Thursday, 09 February 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) Read More...
เรื่อง สอบราคาจ้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ภายใน) การจัดจ้างทำ กระเป๋าเป้พร้อมกระเป๋าสายสะพาย สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง ชุดพละ และแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มใส่เอกสารนักเรียน
Wednesday, 25 January 2017
เรื่อง สอบราคาจ้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ภายใน) การจัดจ้างทำ กระเป๋าเป้พร้อมกระเป๋าสายสะพาย สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง  ชุดพละ... Read More...
IMAGE ประกาศผล Pre test 2560
Monday, 23 January 2017
ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง EP ----------------------------------------------------------------------   ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง MEP ---------------------------------------------------------------------- ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง ทั่วไป ---------------------------------------------------------------------- Read More...
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะประกาศผลโดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
Thursday, 09 February 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) Read More...
เรื่อง สอบราคาจ้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ภายใน) การจัดจ้างทำ กระเป๋าเป้พร้อมกระเป๋าสายสะพาย สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง ชุดพละ และแฟ้มสะสมผลงานหรือแฟ้มใส่เอกสารนักเรียน
Wednesday, 25 January 2017
เรื่อง สอบราคาจ้างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ภายใน) การจัดจ้างทำ กระเป๋าเป้พร้อมกระเป๋าสายสะพาย สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง  ชุดพละ... Read More...
IMAGE ประกาศผล Pre test 2560
Monday, 23 January 2017
ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง EP ----------------------------------------------------------------------   ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง MEP ---------------------------------------------------------------------- ประกาศผลคะแนน การสอบ Pre test ห้อง ทั่วไป ---------------------------------------------------------------------- Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2560
Friday, 20 January 2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียน English Program รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียน Mini English Program Read More...
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะประกาศผลโดยส่งผลสอบทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้... Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Saturday, 21 January 2017
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน สอบ Pre -Test ที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สามารถจอดรถได้ที่  1. ภายในโรงเรียน มีนร.และครูคอยอำนวยความสะดวกให้... Read More...
IMAGE หัวข้อกิจกรรมในการประชุม ผปค.ep,mep สกธ.
Thursday, 30 June 2016
แนะนำวิธีการเรียนและอุปสรรคปัญหาแนวทางแก้ไขโดยศิษย์เก่า รายชื่อนักเรียนเก่า ep,mep.ลูกศิษย์ ผอ.พิศณุ ศรีพล... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการสอบPre-Test 2016
Monday, 18 January 2016
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบจัดการสอบ Pre - Testทดลองสอบโดยได้รับการตอบรับอย่าง ล้นหลาม โดยในปีนี้มีผู้มาสมัครกว่า 800คนขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจ Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน link http://goo.gl/forms/9RZLF9793vre2VQ23 2.... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 -สำหรับครูประจำวิชา           1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน             link http://goo.gl/forms/m2kkeAwzW2mYv6Qm1... Read More...
IMAGE แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง
Sunday, 19 June 2016
  แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา สำหรับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1. แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Thursday, 10 March 2016
  รูปเล่มระบบดูแลช่วยเหลือ 2558 ****************************************** รายชื่อนักเรียนภาค2-58 ****************************************** แบบประเมิน SDQ   Read More...
next
prev

VDO SKT