1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
Tuesday, 28 January 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563 Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
Tuesday, 21 January 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2563  ห้องเรียน EP . ห้องเรียน MEP ห้องเรียนปกติ   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3
Friday, 17 January 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3 ห้องเรียน EP ห้องเรียน MEP ห้องเรียนปรกติ Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563
Monday, 13 January 2020
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
Tuesday, 28 January 2020
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563 Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2563
Tuesday, 21 January 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบ Pretest โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ปีการศึกษา 2563  ห้องเรียน EP . ห้องเรียน MEP ห้องเรียนปกติ   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3
Friday, 17 January 2020
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ประกาศห้องสอบ Pre-test ม.1 ของห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 3 ห้องเรียน EP ห้องเรียน MEP ห้องเรียนปรกติ Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563
Monday, 13 January 2020
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2563   Read More...
IMAGE "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย
Tuesday, 26 November 2019
       นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานในพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" ขอน้อมถวายราชสดุดึ "พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระบิดาลูกเสือไทย... Read More...
IMAGE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
Monday, 25 November 2019
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งเพชรยอดมงกุฏประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand (ISAT)
Monday, 25 November 2019
       ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล นำตัวแทนคณะครูในโครงการนานาชาติ เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย International Schools Association of Thailand  (ISAT) ในหัวข้อ Education Vision 2030  บรรยายโดย  Dr. Brian K. Perkins, Teacher College, Columbia University... Read More...
IMAGE “บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”
Monday, 25 November 2019
“บางกอกซิตี้เอฟซี ร่วมกับ สวนกุหลาบธนบุรี เปิดตัวนักกีฬาแข้งทอง “ราชสีห์คำราม” ลงสู้ศึก U-15 ที่ประเทศเกาหลีใต้”    สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ร่วมกับรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School
Monday, 13 January 2020
Thanpimol Chaimongkolsub, OSKT-04 Sharing her experience studying in SKT English Program at Suankularb Wittayalai Thonburi School Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีวาระประชุมสำคัญ คือวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร
Monday, 21 October 2019
     นายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2562... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2563
Friday, 04 October 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-test ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ และจำหน่ายคู่มือรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-16.30 น.... Read More...
IMAGE นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Monday, 19 August 2019
               นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ ก้องเวหา... Read More...
next
prev

VDO SKT