Get Adobe Flash player

เครือข่าย สกธ.

ประกาศ
ชั้นม.4ถึงม.6 สอบวันที่ 22, 24, 28 ก.ค. 57
เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้นวันที่ 29 ก.ค. 57
สกธ.สอบกลางภาคเรียนที่1 ชั้นม.1ถึงม.3 สอบวันที่ 21, 23, 25 ก.ค. 57 หยุดวันที่ 28
วันที่ 21-28 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศ
  3. บทความ
IMAGE ยอดสรุปเงินทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา"มหากุศล" วันที่ 3 ก.ค.
Wednesday, 28 May 2014
ยอดสรุปเงินทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา"มหากุศล" 6ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 - ขอบทุกท่านและน้องพี่สวนฯทุกคนครับ Read More...
IMAGE ขอเชิญทุกท่าน ผู้ปกครอง,ผู้มีจิตรสัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
Wednesday, 28 May 2014
  ขอเชิญทุกท่าน ผู้ปกครอง,ผู้มีจิตรสัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในครบรอบ 6 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 พร้อม นมัสการ พระมหาอาวรณ์ ภูริปญฺโญ... Read More...
IMAGE ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์แฟนเพจได้ที่..
Thursday, 19 June 2014
ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์ แฟนเพจน์ เนื่องด้วยปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีช่องทางติดต่อ,ประกาศ,ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ในสองช่องทางหลักคือ ทาง http://www.sk-thonburi.ac.th/และทาง... Read More...
IMAGE ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์แฟนเพจได้ที่..
Thursday, 19 June 2014
ติดต่อประกาศขึ้นเว็บไซท์ แฟนเพจน์ เนื่องด้วยปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีช่องทางติดต่อ,ประกาศ,ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ในสองช่องทางหลักคือ ทาง http://www.sk-thonburi.ac.th/และทาง... Read More...
IMAGE นร.พละ
Tuesday, 15 July 2014
Read More...
IMAGE english program
Monday, 07 July 2014
Read More...
IMAGE ทัวสวนธนฯ
Wednesday, 28 May 2014
ทัวสวนธนเร็วๆนี้ จะทำให้คุณรู้จักเราเหมือนได้มาทัวเอง... Read More...
next
prev

ปฏิทิน สกธ.