โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 
ที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

ท่านผู้อำนวยการพิศณุ ศรีพล ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 67 ที่ มศว.องครักษ์ จ.นครนายก

        โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และงานแนะแนว  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561  ที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจของงานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย  ธนบุรี