ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสวนธน’สมานมิตร ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจของงานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย  ธนบุรี