ประกาศผลการสอบ Pre-Test เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

       คะแนนรายวิชาและลำดับรายวิชาจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ผลการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปรกติ

ผลการสอบ Pre-Test ห้องเรียน MEP

ผลการสอบ Pre-Test ห้องเรียน EP