ประกาศยื่นซองประมูลเพื่อจำหน่าย สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี