ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณะบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการสถานศึกษารร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ นร.ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่.6 มอบประกาศนียบัตร นร.ม.6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 13 ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายพิศณุ ศรีพล ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีคุณปนัดดา สุวรรณานนท์ ผู้บริจาคที่ดินสร้าง รร. และนายธวัช หมื่นศรีชัย นายกสมาคมผปค. และครู รร.สกธ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 9 ปี สกธ. 29 มีค.2561