โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จัดมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 


ภาพเพิ่มเติมคลิก