ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน