โรงพยาบาลเทพธารินทร์มาให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 9 ปี