พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถาบันสวนกุหลาบ
ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561

ภาพเพิ่มเติมคลิก...