1.เทพื้นคอนกรีตแต่งลาย และ จัดทำที่นั่งพักรออำนวยความสะดวกให้นักเรียน บริเวณศาลาหน้า รร.

 

2.จัดทำบันไดทางขึ้นชั้นล่างหน้า หลัง อาคาร 1 ให้นักเรียน,ครูและ ผปค.ก้าวขึ้นตึกง่ายขึ้นเดิมทีพื้นทรุด พื้นสูงก้าวยาก และเพิ่มราวจับบันไดลดอุบัติเหตุ


3.ปรับภูมิทัศน์จัดปลูกไม้เรื้อยไม้ดอก เพิ่มความสวยงามและให้ร่มเงา บริเวณทางนร.เดินเข้า รร.


4.ต่อเติมหลังคาโดมให้ครอบคลุมบริเวณเวที ทำกิจกรรมได้แม้ในเวลาฝนตก


 

5.ติดตั้งป้ายจัดระเบียบจราจร ป้องกันจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณหน้ากลุ่มห้องเรียนHome Office


6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การรับนร.ปีการศึกษา 2562


7.ปูกระเบื้องทางเดินหน้าห้องเธียเตอร์จนถึงสะพานทางเชื่อม อาคาร ๙ ปี


8.งานวางระบบเสียงตามสาย ให้การประกาศเสียงกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ในรร.


9.ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนดนตรีสากล ให้เป็นห้องเก็บเสียง มีห้องซ้อมดนตรี แบบวงเล็ก วงใหญ่ และ แบบแยกชิ้นซ้อม


10.จัดสร้างที่นั่งพักผ่อนนักเรียนใต้ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้นร.


11.เตรียมกันพื้นที่ตกแต่งจัดภูมิทัศน์ให้ไว้สำหรับมุมให้นร.ถ่ายรูปแสดงความยินดี


 

12.ปรับภูมิทัศน์หลังอาคาร 5 ให้เป็นพื้นที่นันทนาการ


 

14. ติดตั้ง คอมพิวเตอร์พื้นฐานอินเตอร์เนตความเร็วสํง จอโปรเจคเตอร์ ทุกห้องเรียน อาคาร 5

 

15.เพิ่มจัดสร้างห้องน้ำในห้องพักครูเวรชาย บริเวณกลุ่มห้องเรียนในอุทยาน

 

"โรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกันทำ"

ภาพ/ข่ายโดย : ผอ. พิศณุ  ศรีพล