กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 มีการแสดงบนความสามารถของนักเรียนเวที การตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงการจับสลากมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ภาพเพิ่มเติมคลิก...