style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
Monday, 20 November 2017
กำหนดการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากประเทศฟิลิปปินส์
Monday, 20 November 2017
 ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากประเทศฟิลิปปินส์   ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก         Read More...
IMAGE บรรยากาศประชุมซักซ้อมแผนป้องกันการหนีไฟ
Monday, 20 November 2017
บรรยากาศการประชุมซักซ้อมแผนป้องกันการหนีไฟ ติดตามภาพเพิมเติมคลิก      Read More...
IMAGE บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
Wednesday, 15 November 2017
  บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้า แม่ค้า พ่อค้า ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  15 พฤศจิกายน 2562ติดตามภาพเพิมเตืมคลิก Read More...
IMAGE ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Friday, 03 November 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Saturday, 28 October 2017
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 18 October 2017
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2561 Read More...
IMAGE ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Monday, 02 October 2017
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล
Monday, 02 October 2017
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)... Read More...
next
prev

VDO SKT