1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน หรือ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ) ให้ปริ้นท์และกรอกเอกสารรับรองการอยู่อาศัยจริงใน
Thursday, 21 March 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ พร้อมรับมอบตัวนักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา และระดมทรัพยากร ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร
Sunday, 17 March 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ พร้อมรับมอบตัวนักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Friday, 15 March 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562
Friday, 15 March 2019
ประกาศ  โรงเรียนสสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 เอกสาร TOR BOOK   เอกสารปปช01 Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน หรือ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ) ให้ปริ้นท์และกรอกเอกสารรับรองการอยู่อาศัยจริงใน
Thursday, 21 March 2019
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (แขวงท่าข้าม... Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Friday, 15 March 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นและชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562
Friday, 15 March 2019
ประกาศ  โรงเรียนสสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  เรื่อง ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 เอกสาร TOR BOOK   เอกสารปปช01 Read More...
IMAGE ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program/Gifted)
Wednesday, 13 March 2019
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program/Mini English Program/Gifted)... Read More...
IMAGE เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30 ไร่ทั่วโรงเรียน) ใครเยี่ยมได้ตามเงื่อนไข มีเกียรติบัตรแล
Saturday, 26 January 2019
         เอกสารสำคัญในการเยี่ยมชม Open House  เปิดบ้านสวน'ธน 27 มกราคม 2562 นักเรียนรับใบ Passport คนละ 1 ใบ หลังจากชมความสามารถนักเรียนและฟังเสวนาการศึกษาแล้ว มี 31 สถานี ( Terminal) ให้เยี่ยม กระจายอยู่ 30... Read More...
IMAGE คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน SKT Open House 2019
Sunday, 20 January 2019
คลิกลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  SKT Open House 2019 Read More...
IMAGE รายละเอียดการสอบชิงทุน 50% โครงการนานาชาติ 2019 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Sunday, 20 January 2019
รายละเอียดการสอบชิงทุน 50% โครงการนานาชาติ 2019 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี     คลิก... Read More...
IMAGE SKT OPEN HOUSE 2019 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม 27 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.
Monday, 24 December 2018
SKT OPEN HOUSE 2019ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 ปีแห่งนวัตกรรม27 มกราคม 2562เวลา 08.30 - 15.00 น.    Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ พร้อมรับมอบตัวนักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา และระดมทรัพยากร ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร
Sunday, 17 March 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ พร้อมรับมอบตัวนักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา... Read More...
IMAGE EP English camp M2 : March 4th-6th,2019 at Comsaed River Kwai Kanchanaburi, Travel at the hellfire Pass , the River Kwai Bridge. Arrive Hotel start activities of Shadow Quiz, Step by step 4 skills, Pirate ship, Songs and Games, Talent show of M2.
Wednesday, 06 March 2019
EP English camp M2 : March 4th-6th,2019 at Comsaed River Kwai Kanchanaburi, Travel at the hellfire Pass , the River Kwai Bridge. Arrive Hotel start activities of Shadow Quiz, Step by step 4 skills, Pirate ship, Songs and Games, Talent show of M2. ภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE On 26-28 February 2019 Mr. Techathat Lahib, head of SKT International Programme with Ms. Prapassorn Wanichsuksombat, Mr. Kawin Manet, Ms. Rattanarat Rungajai and Miss Suppaporn Changplai take 20 students from International Programme + English Programme +
Tuesday, 26 February 2019
On 26-28 February 2019  Mr. Techathat Lahib, head of SKT International Programme with Ms. Prapassorn Wanichsuksombat, Mr. Kawin Manet, Ms. Rattanarat Rungajai and Miss Suppaporn Changplai take 20 students from International Programme + English Programme + Regular Programme 20 students to An Agricultural Complex Museum in Pratumthani ภาพเพิ่มเติม... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP MEP IP Gifted ) ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. เวลา 8.30 -16.30 น.
Sunday, 24 February 2019
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP MEP IP  Gifted ) ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2... Read More...
next
prev

VDO SKT ข้าง