ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ศึกษารายละเอียดนโยบายการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ได้ที่ 
https://www.sk-thonburi.ac.th/index.php?url=news&id=425

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

https://drive.google.com/file/d/1-HE-DkVf8AuN8suacdg_64SYyeta2ewn/view?usp=sharing

 

หมายเหตุ:
    1. ปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนปกติ เฉพาะชั้น ม.1 เท่านั้น
    2. การสมัครสอบเป็นการสมัครรูปแบบออนไลน์ทาง https://www.sk-thonburi.ac.th/ โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ และเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานทั้งหมดให้พร้อมก่อนวันรับสมัคร
    3. ผู้สมัครห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่) ไม่ต้องยื่นเอกสารที่โรงเรียน
    4. ผู้สมัครสอบห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ ให้กรอกใบสมัครออนไลน์ จากนั้นพิมพ์ใบสมัครจากระบบ แล้วนำเอกสารทั้งหมดมายื่นโดยตรงที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
    5. การสมัครสอบจริง ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ Pre-test ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกจริง จะต้องดำเนินการสมัครใหม่ทั้งหมดตามกำหนดการ
    6. นักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ ในวันสมัครขอให้ระบุทั้งความสามารถพิเศษและในเขตหรือนอกเขตพื้นที่บริการด้วย
    7. ในวันสอบคัดเลือกให้นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนพิมพ์ใบสมัครจากระบบ และนำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน มาใช้แสดงตัวตน ณ วันสอบ
    8. **มีการปรับเปลี่ยนการสอบของนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เหลือเพียงการสอบภาคปฏิบัติเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดอีกครั้ง***

**หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศข้างต้นสามารถสอบถามได้ทาง 
ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันและเวลาราชการที่ 0 2100 1888 ต่อ 1

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. เปิดช่อง Workpoint 23 พร้อมกัน มาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ รอบเปิดวง ด้วยนะคะ #ชิงช้าสวรรค์2024 #สวนกุหลาบธน #SKT

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. เปิดช่อง Workpoint 23 พร้อมกัน มาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ รอบเปิดวง ด้วยนะคะ #ชิงช้าสวรรค์2024 #สวนกุหลาบธน #SKT

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ ให้พร้อม (ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือและนาฬิกา Smart Watch เข้าห้องส

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกาน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ ให้พร้อม (ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือและนาฬิกา Smart Watch เข้าห้องสอบ)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนางสุชารัตน์ ดิสขำ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ นายเตชทัต หล้าหิบ หัวหน้าโครงการนานาชาติ นางสาวรัตนรัตน์ รังกาใจ หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนางสุชารัตน์ ดิสขำ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ นายเตชทัต หล้าหิบ หัวหน้าโครงการนานาชาติ นางสาวรัตนรัตน์ รังกาใจ หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรพิเศษของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มกราคม 2567