ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร Cambridge International Programme (ม.6) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร Cambridge International Programme (ม.6) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program(EP), Mini English Program(MEP), Robotic & AI, Gifted และ Internationnal Programme(IP) ปีการศึกษ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program(EP), Mini English Program(MEP), Robotic & AI, Gifted และ Internationnal Programme(IP) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program, Mini English Program, Intensive English Program, Robotic & AI และ International Programme) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program, Mini English Program, Intensive English Program, Robotic & AI และ International Programme) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program / Mini English Program / Intensive English Program International Program

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program / Mini English Program / Intensive English Program International Programme / Robot) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (English Program / Mini English Program / International Programme / Gifted / Robot) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งหมด 174 รายการ
2 / 18