ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

เสียงระฆังของความสำเร็จดัง อุโฆษ อยู่ในดินแดนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อีกครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินเตรียมความพร้อมความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนทั้ง 26 คน ก่อนการสอบค่าย 1 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์จุฬา

เสียงระฆังของความสำเร็จดัง อุโฆษ อยู่ในดินแดนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อีกครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินเตรียมความพร้อมความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนทั้ง 26 คน ก่อนการสอบค่าย 1 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการสอบภูมิศาสตร์ โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการอบรมความรู้จาก จุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร เดินหน้าล่าเหรียญรางวัลที่ 4 ในปีที่ 4 ของการเข้าร่วมเป็นตัวแทนศูนย์จุฬาลงกรณ์ เพื่อสร้างความสำเร็จและนักนวัตกรชั้นเลิศ สู่ดินแดน สวนฯ ฝั่งธน โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ผลกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2566 ระดับมัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนติศร ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ผลกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2566 ระดับมัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนติศร ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการการแข่งขันเครื่องบ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ 2) มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ได้กล่าวโอวาทแก่คณะครู และ นักเรียน ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Robot Challenge 2023 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค 2565 ทีมจากโรงเรียนสวนกุหลาบว

นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Robot Challenge 2023 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค 2565 ทีมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก - รายการ Puck Collect (รุ่น Adult) ได้รับรางวัล First Prize - รายการ Lego Line Follower (รุ่น Adult) ได้รับรางวัล Second Prize - รายการ Lego Line Follower (รุ่น Senior) ได้รับรางวัล Second Prize - รายการ Lego Sumo(รุ่น Senior) ได้รับรางวัล Third Prize 2. นายธนวัฒน์ สังฆรักษ์ - รายการ Lego Line Follower (รุ่น Senior) ได้รับรางวัล Second Prize - รายการ Lego Sumo(รุ่น Senior) ได้รับรางวัล Third Prize คุณครูดรุณี สุวรรณไตร โค้ชที่ปรึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมติวเข้ม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมติวเข้ม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 มูลนิธิ สอวน. (กรุงเทพมหานคร) วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ ห้องเรียนอาคาร H โดยมีคณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาวิชาร่วมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

วันที่ 14 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน STEAM SKTIP ของนักเรียนในโครงการ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. โดยมีท่าน ผอ.ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองเยี่ยมชม และให้กำลังใจเป็นจ

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน STEAM SKTIP ของนักเรียนในโครงการ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี ส.ก.ธ. โดยมีท่าน ผอ.ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองเยี่ยมชม และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ???????????? สำหรับโครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นั้น ได้นำหลักสูตร Cambridge International Programme มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการได้คิดพัฒนาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรมถอดรหัสตัวตน ค้นพบตัวเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรมถอดรหัสตัวตน ค้นพบตัวเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดนานาชาติ ชอปกระจุย กินกระจาย ณ ส.ก.ธ."

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดนานาชาติ ชอปกระจุย กินกระจาย ณ ส.ก.ธ."

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ทั้งหมด 186 รายการ
2 / 19