ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ในรายการ "ครูเต้ยจัดให้คัพ" ประเภทหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า... นักกีฬาฟุตซอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ในรายการ "ครูเต้ยจัดให้คัพ" ประเภทหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า... นักกีฬาฟุตซอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เพราะการเป็นโรงเรียนเหนือมาตรฐาน ต้องมีการพัฒนาเป็นมิตร และต้องกล้าคิดที่จะเป็นผู้นำ เน้นสร้างการศึกษา ไม่เน้นสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เพราะการเป็นโรงเรียนเหนือมาตรฐาน ต้องมีการพัฒนาเป็นมิตร และต้องกล้าคิดที่จะเป็นผู้นำ เน้นสร้างการศึกษา ไม่เน้นสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา มุ่งพัฒนาโรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรรม ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงการศึกษา จัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนสอน classpoint ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ active learning วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Social Learning Center) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตก กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา จะไม่หยุดพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์ ชยาภัม รองประธานชุม ROBO & IOT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ในโครงการ Early Admission For Internation

ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์ ชยาภัม รองประธานชุม ROBO & IOT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ในโครงการ Early Admission For International Program ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี!! ขอแสดงความยินดี นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และชุมนุม Robo & IoT ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Arduino

อีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี!! ขอแสดงความยินดี นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และชุมนุม Robo & IoT ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Arduino Explore IoT Kit ธีม Museum Safety Security” ในงาน “Arduino Education Day Thailand 2023” จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมสิทธิ์ได้รับการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Arduino ประเทศอิตาลี โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1. นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง ม.5/2 2. นายศักรนันท์ ศรีสวัสดิ์ ม.5/11 3. นายนภัสกรณ์ โพธิ์หล้า ม.5/11 4. นายภูริ เตชตรีสุคนธ์ ม.5/11 #MakeXThailand #arduinoeducationdaythailand #Arduino

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT "ผ่าน" ในระดับ N4 - N5 合格おめでとうございます。

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT "ผ่าน" ในระดับ N4 - N5 合格おめでとうございます。

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัล 1st Runner-up (Silver Medal) รายการ Autonomous Sumo Robot 1Kg (Family) 2.รางวัล 1st Runner-up (SILVER Medal) รายการ Line Tracing iBeam (Senior) 3.รางวัล Gold Award รายการ Programming LineTracing (Senior) 4.รางวัล 3rd Runner-up (Bronze Medal) รายการ Autonomous Sumo Robot 2.5Kg (STEM) 5.รางวัล 3rd Runner-up (Bronze Medal) รายการ Move The Can (Senior)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง นักเรียนชุมนุม Robo & IoT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น Junior Mentor (พี่เลี้ยงค่าย) โครงการ Creative AI Camp 2023 "AI as a Human Being " “กับภารกิจ ส่

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง นักเรียนชุมนุม Robo & IoT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น Junior Mentor (พี่เลี้ยงค่าย) โครงการ Creative AI Camp 2023 "AI as a Human Being " “กับภารกิจ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง” ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ Auditorium ชั้น 16 ตึก CP ALL Academy จัดโดย สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI Division) หรือ CAI บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

[SKTLCC Announcement] We would like to share this exciting piece of news with all of you. Ashira Boonfongmanee, a student from Class 6/12 of the SKT English Program, has achieved an outstanding score of 105 out of 120 on the CU-TEP proficiency test! Cong

[SKTLCC Announcement] We would like to share this exciting piece of news with all of you. Ashira Boonfongmanee, a student from Class 6/12 of the SKT English Program, has achieved an outstanding score of 105 out of 120 on the CU-TEP proficiency test! Congratulations! We are truly proud of you! Ashira has consistently demonstrated exceptional performance in the English subject and has always actively participated in English class discussions and responses. He mentioned that the SKT English Program has greatly helped him establish a solid foundation in the English language. His goal is to enter either Thammasat University or KMUTT to pursue Computer Engineering. Let's all cheer him on and wish him the best of luck in securing admission to his top-choice university!

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

สาร..จากผู้อำนวยการ

สาร..จากผู้อำนวยการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม WingZap นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ 2023 MakeX Thailand Robotics Compettion จัดโดย บริษัทอิมเม

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม WingZap นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ 2023 MakeX Thailand Robotics Compettion จัดโดย บริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ Makeblock บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษารายใหญ่ของประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจากหลายหน่วยงาน #MakeXThailand โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1. นายภูริ เตชตรีสุคนธ์ ม.5/11 2. นายณภัทร รุ่งเนียม ม.5/11 3. นายศักรนันท์ ศรีสวัสดิ์ ม.5/11 4. นางสาวพชร นิมิตรตระกูลชัย ม.5/11 5. นายกฤตติพัฒน์ ภักดี ม.5/1 6. นายโชติวิทย์ เล็กวัฒนานนท์ ม.5/11 7. นายพาคินทร์ ใจคำวัง ม.5/10 8. นายนภัสกรณ์ โพธิ์หล้า ม.5/11

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ทั้งหมด 71 รายการ
2 / 8