ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

ขอแสดงความยินดีกับลูกสวน’ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก และ นายธนวัฒน์ สังฆรักษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Cart Rolling Ball ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ Robot Challenge 2023 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปี 2566 (MITR PHOL KRABYAI RATCHABURI GRAND ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2023)

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกสวน’ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับลูกสวน’ธน คนเก่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับลูกสวน’ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับลูกสวน’ธน คนเก่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

เพราะชุมชนคือกำลังหลักของโรงเรียน และโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ชุมชน

เพราะชุมชนคือกำลังหลักของโรงเรียน และโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมมหัศจรรย์มุมมองคลองบางมดให้ความรู้แก่นักเรียน และ ตอบคำถาม เพื่อรับเกียรติบัตรจากการรับชมวิดิทัศน์มหัศจรรย์มุมมองคลองบางมด เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนโดยรอบโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนคลองบางมดและหลักสูตรคลองบางมดของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี เด็กชายมั่งมี บุญเกิด

ขอแสดงความยินดี เด็กชายมั่งมี บุญเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี ถ้วยรางวัลคะแนนรวมยิม KPNP CLASS-A OVER 11 YEARS OLD จากการแข่งขันเทควันโดรายการ THE 1ST TAEKWONDO NEXT STEP 2023 SPEED SKILL, PUNCH SKILL เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

คู่มือการบริหารกิจการนักเรียน (ฉบับปรับปรุง 2566)

คู่มือการบริหารกิจการนักเรียน (ฉบับปรับปรุง 2566)

วันที่ 23 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดี นางสาวพิสุทธินี ผลวินิจ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ได้รับทุนค่าเล่าเรียนและที่พักเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร (4 ปี) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสต

ขอแสดงความยินดี นางสาวพิสุทธินี ผลวินิจ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ได้รับทุนค่าเล่าเรียนและที่พักเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร (4 ปี) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร ชื่นประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต รองประธานชุมนุม ROBO & IoT ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)มหาวิทยาลัยเทคโนโลย

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร ชื่นประเสริฐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต รองประธานชุมนุม ROBO & IoT ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566 #Congratulations

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ฝุ่น PM 2.5 ภัยเงียบใกล้ตัวเรา

ฝุ่น PM 2.5 ภัยเงียบใกล้ตัวเรา * อาการเบื้องต้น เมื่อได้รับฝุ่น‼️ - ระคายเยื่อบุจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอก - ระคายเคืองตา แสบตา ตาอักเสบ - หัวใจเต้นผิดจังหวะ - ผื่นคันบริเวณผิวหนัง * แล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไง? - สวมหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5 หรือสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา 2 ชั้น - งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในวันที่สภาพอากาศมีฝุ่นควัน - งดการเผาสิ่งของกลางแจ้ง - งดการใช้รถส่วนบุคคล ด้วยรักและห่วงใยลูก ๆ ส.ก.ธ. ^^ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งหมด 51 รายการ
2 / 6