ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

“ส.ก.ธ. คว้ารางวัลลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ” งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) โดยได้รับรางวัลระดับประเทศ ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 93,055.20 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

“ส.ก.ธ. คว้ารางวัลลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ” งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) โดยได้รับรางวัลระดับประเทศ ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 93,055.20 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 3,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน" ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน" ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอขอบคุณนายมา​นิตย์​ โ​กร​พิมาย​ หัวหน้า​หมวด​ทางหลวง​บาง​ขุน​เทียน ที่กรุณามาช่วยปรับปรุงทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนัก

ในนามคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอขอบคุณนายมา​นิตย์​ โ​กร​พิมาย​ หัวหน้า​หมวด​ทางหลวง​บาง​ขุน​เทียน ที่กรุณามาช่วยปรับปรุงทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนในพื้นที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

Happy New Year 2022

Happy New Year 2022

วันที่ 4 มกราคม 2565

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี ประจำปี 2564" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต รำไพ ครูกลุ่มงานแนะแนว

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต รำไพ ครูกลุ่มงานแนะแนว

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

“Quarantine couldn’t stop us from graduating… looking forward to seeing what the future holds!” Congratulations to Year 10 Suankularb Wittayalai Thonburi - International Programme in the occasion of 2021 Graduation

“Quarantine couldn’t stop us from graduating… looking forward to seeing what the future holds!” Congratulations to Year 10 Suankularb Wittayalai Thonburi - International Programme in the occasion of 2021 Graduation

วันที่ 1 เมษายน 2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม และผลงานต่า

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop SCOUTS GO SOLAR “แสงจากฟ้าเพื่อน้องได้อ่านหนังสือ” จัดทำโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ได้ใช้อ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาค่ำคืน

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop SCOUTS GO SOLAR “แสงจากฟ้าเพื่อน้องได้อ่านหนังสือ” จัดทำโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ได้ใช้อ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาค่ำคืน

วันที่ 29 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กราบนมัสการลาหลวงพ่อ วราห์ ปุญฺญวโร พระครูวิสิษฎ์พิทยาคม เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระคุณท่านได้เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิ

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กราบนมัสการลาหลวงพ่อ วราห์ ปุญฺญวโร พระครูวิสิษฎ์พิทยาคม เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระคุณท่านได้เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2563

ทั้งหมด 71 รายการ
7 / 8