ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

“ห่างแค่ตัว…หัวใจเดียวกัน”❤️ จากคณะผู้บริหารและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6