ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ครูกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาชุมนุมลูกเสือกองร้อยพิเศษ และครูทวีศักดิ์ สมศรีษะ หัวหน้างานลูกเสือกองร้อยพิเศษ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรรา

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ