ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมกานอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเยาวชนการ์ตูนไทย” ภายใต้หัวข้อ “สื่อสารภัยบุหรี่ไฟฟ้า/พนันออนไลน์“ จัดโดยมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ ณ โรงแรมเอเชีย กรุภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ