ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565 เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2566 นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. 

รับชมภาพกิจกรรมวันตรุษจีนทั้งหมด จากงานโสตทัศนศึกษาฯ ได้ที่ :

https://drive.google.com/drive/folders/1mHnymYW_JEjCuQRXEMPQs6esW1-eioTA?fbclid=IwAR3VDppnCgTBdqWviI4N8x30MjrNk9ZGE4Qxu3nMjKVtfnUUMoNRW9W74X0

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ